Personbilenhet

norsk måleenhet for kapasitet

En personbilenhet, forkortet PBE eller pbe, er en måleenhet som benyttes for å tallfeste hvor mange personbiler en bilferge har kapasitet til å laste på bildekket.[1] Måleenheten benyttes også til å angi hvor stort dekksareal et gitt kjøretøy vil ha behov for å benytte på bildekket og til å beregne fergetakstene for ulike kjøretøy. En personbilenhet tilsvarer om lag 11 kvadratmeter dekksplass.[2]

En personbilenhet (PBE), her i form av en polskprodusert Fiat

I Norge ble måleenheten i 1963 definert med lengden 4,25 meter og bredden 1,60 meter med utgangspunkt i den gjennomsnittlige størrelsen på de tyve mest solge bilene i landet i 1961 og 1962.[3] I 1971 ble bredden justert til 1,65 meter.[3] Etter en forskrift fra 1970 skulle det på enkelte ferger også beregnes en samlet avstand mellom bilene på 75 centimeter på langsidene, 15 centimeter foran og 15 centimeter bak når man beregnet bildekkets kapasitet.[3]

TabellerRediger

Nøkkel for omregning fra ulike kjøretøy til antall personbilenheter:[4]

Kode Kjøretøy PBE
1 Personbil uten henger 1
2 Personbil med henger 3
3 Varebil 1
4 Lastebil uten henger 3
5 Lastebil med henger 5
6 Buss 4
7 Moped 0

Takstgruppeinndeling med omregning til PBE det tas hensyn til lengde, bredde og vekt på kjøretøyene:[4]

Kode Kjøretøy PBE
B01 Kjøretøy under 5 meter (og elbiler) 1,025
B02 Kjøretøy 5,01–6 meter 1,025
B03 Kjøretøy 6,01–7 meter 2,435
B04 Kjøretøy 7,01–8 meter 2,899
B05 Kjøretøy 8,01–10 meter 4,009
B06 Kjøretøy 10,01–12 meter 5,040
B07 Kjøretøy 12,01-14 meter 6,125
B08 Kjøretøy 14,01–17 meter 7,315
B09 Kjøretøy 17,01–19 meter 8,954
B10 Kjøretøy 19,01–22 meter 10,682
C01 Motorsykkel eller moped 0,0

I andre landRediger

  • I Danmark tilsvarer en personbilenhed en lengde på 450 centimeter og en bredde på 175 cm.[5]
  • I USA er en lane meter et deksareal som tilsvarer to kvadratmeter, eller to meter bredt og en meter langt.[6]
  • På ferjer med mye lastebilstrafikk, så som mellom Sverige og Jylland eller Tyskland, bruker normalt lengdemeter som måleenhet for kapasitet.

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ Ferjeteknisk råd (1980). Store standardferjer. Oslo: Universitetsforlaget. s. 11. ISBN 8200705897. 
  2. ^ Foss, Bjørn (1933-) (1987). På hjul, skinner, kjøl og vinger: transportteknikk for videregående skole. Oslo: Universitetsforlaget. s. 168. ISBN 8200033074. 
  3. ^ a b c Standardisering av ferjer: utredning nr. 1. Oslo: Universitetsforlaget. 1974. s. 10–11. ISBN 8200701735. 
  4. ^ a b Statens vegvesen. Håndbok V620, Ferjestatistikk 2012. Side 9. Besøkt 21. januar 2016.
  5. ^ Trafikstyrelsen for jernbane og færger. ...færgebetjening af Bornholm. Side 5. Besøkt 26. januar 2016. (da)
  6. ^ University of North Carolina. Dictionary of Units of Measurement, L. Besøkt 26. januar 2016. (en)