Periode (matematikk)

matematisk begrep

En periode hos en graf er i en periodisk funksjon i matematikken definert som den lengden fra et punkt på en svingnings-graf til neste punkt i samme stilling. Det vil si at punktene på grafen må ha den samme y-verdien. Da finner du perioden ved å ta den største x-verdien minus den minste x-verdien i koordinatene til punktene.

Simple harmonic motion.png