Perifrase (lingvistikk)

Perifrastisk – ordet betyr egentlig «omskrivende» – er en grammatisk term som betegner tilfeller hvor en grammatisk betydning uttrykkes med mer enn ett ord, altså med frie morfemer istedenfor bøying eller avledning. I parene sendtehar sendt og smarteremer smart er det andre leddet en perifrastisk (også kalt analytisk) form. På samme måte er skal spise er perifrastisk futurumskonstruksjon.

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger