Perfusjonist

En perfusjonist har ansvar for å opprettholde pasientenes sirkulasjon under hjerteoperasjoner. Dette gjøres ved hjelp av hjerte-lunge-maskinen som ivaretar tilførsel av oksygen til blodet, sørger for å fjerne kulldioksid fra blodet og frakter deretter blodet rundt til kroppens organer. I tillegg til å være aktiv under hjerteoperasjoner, har en perfusjonist også ansvar for annet utstyr til assistert sirkulasjon.

En perfusjonistforan en hjerte-lunge-maskin (øverst til høyre) ved en koronar bypassoperasjon.