Percapitatilskudd

Percapitatilskudd er et tilskudd fra kommunen til driften for fastleger. Fra 1. juli 2006 er tilskuddet kr. 326,- per år per person på legens liste. Innbyggerne i landet er fordelt på fastlegelistene vanligvis til primærlegene i innbyggerens hjemkommune. Innbyggerne kan velge å skifte fra en leges fastlegeliste til en annen leges liste inntil to ganger i løpet av ett år. Før fastlegeordningen ble innført i 2001 hadde privatpraktiserende allmennpraktiserende leger avtale med kommunene om driftstilskudd. Dette var ment å dekke store deler av utgifter til kontorholdet. Det var et fast beløp i året som var uavhengig av antall pasienter.