Percapitatilskudd

Percapitatilskudd er et tilskudd fra kommunen til driften for fastleger. Fra 1. juli 2019 på 499 kroner per. innbygger per år.[1] Innbyggerne i landet er fordelt på fastlegelistene vanligvis til primærlegene i innbyggerens hjemkommune. Innbyggerne kan velge å skifte fra en leges fastlegeliste til en annen leges liste inntil to ganger i løpet av ett år.[2] Før fastlegeordningen ble innført i 2001 hadde privatpraktiserende allmennpraktiserende leger avtale med kommunene om driftstilskudd. Dette var ment å dekke store deler av utgifter til kontorholdet. Det var et fast beløp i året som var uavhengig av antall pasienter.

ReferanserRediger

  1. ^ «Basistilskot for fastlegeordninga i kommunane - Helfo». www.helfo.no (norsk nynorsk). Besøkt 3. september 2020. 
  2. ^ «Fastlege og bytte av fastlege - helsenorge.no». helsenorge.no. Besøkt 3. september 2020.