Per Albin Hanssons første regjering

Per Albin Hanssons første regjering ble etablert etter det svenske valget 1932 da Per Albin Hansson kunne etablere sin første regjering, en sosialdemokratisk minoritetsregjering.

Regjeringen Hansson I. Fra venstre: Engberg, Schlyter, Undén, Leo, Hansson, Ekman, Sandler, Wigforss, Nothin, Vennerström, Sköld, Möller.

Regjeringens første oppgave var å håndtere landbrukets økonomiske krise, noe som førte til et forlik med Bondeförbundet.

Forgjenger:
 Regjeringen Hamrin 
Sveriges regjering
Etterfølger:
 Regjeringen Pehrsson-Bramstorp