Pentadekagon

I geometri er en pentadekagon en polygon med femten sider og femten vinkler, og vanligvis refererer en regulær pentadekagon til en som har alle sider med lik lengde og alle vinkler lik 156°.

Arealet til en regulær pentadekagon med sider med lengde a er gitt av

KonstruksjonRediger

En regulær pentadekagon kan konstrueres med passer og linjal. Animasjonen under viser konstruksjonen av en pentadekagon. Det er viktig at passerradiusen holdes konstant i skrittene 14 til 21.