Penestaiene

Penestaiene (gresk: oι Πενέσται, hoi penestai ) var en klasse av ufrie arbeidere, som var knytt til jorden, i Thessalia i antikkens Hellas. De kan sammenlignes med helotene i Sparta.