Pekinand (latin: Anas platyrhynchos domestica) er en hvit, stor avlsvariant av stokkand, om lag 50-60 cm høy med helhvit fjørdrakt og gul-orange nebb. Den likner i bygning og størrelse på en gås.

Pekinand under oppdrett i Telemark.

Pekinand er en tam, framavlet art som er svært populær i Kina og USA, men også vanlig i oppdrett i Europa og andre verdensdeler. Den kjøttrike kroppen har mild smak og brukes til matretten pekingand.

Arten legger om lag 200 egg per år og ruger hvert egg i 28 dager.

Pekinanden kom til USA i 1873, og det antas at Walt Disney modellerte Donald Duck etter denne meget populære arten.

Eksterne lenker rediger