Åpne hovedmenyen

Pedogenese er en form for formering der dyr formerer seg før de har nådd det voksne stadiet. Det er ganske uvanlig, men kjennes fra den mexicanske axolotl-salamanderen. De fleste salamandere har larver med utvendige gjeller som lever i vann, og voksne dyr som puster gjennom huden og lever det meste av sitt liv på land. Hos axolotlen er det mange individer som aldri utvikler seg til voksne, men blir kjønnsmodne på larvestadiet, og altså aldri forlater vannet. Pedogenese er også kjent fra noen insekter, der den nye generasjonen klekkes fra larve- eller puppestadiet uten at det utvikles voksne insekter. Dette er kjent fra mygg-gruppene knott og gallmygg, og fra billearten Micromalthus debilis.