Peder Sønderborg

lagmann i Christiansand og Agdesidens lagdømme

Peder Sønderborg (født 1698 i Arendal, død 2. februar 1743Holmegård) var lagmann i Christiansand og Agdesidens lagdømme mellom 1737–1743

Peder Sønderborg
Født1698Rediger på Wikidata
Død2. feb. 1743Rediger på Wikidata
Nasjonalitet NorgeRediger på Wikidata

EmbetskarriereRediger

Sønderborg ble student i 1715 og fikk 29. oktober 1725 bevilling som prokurator ved alle retter i Norge, Høyesterett unntatt. Ved kgl. res. av 20. november 1727 ble han aktor i Christiania med 200 riksdaler i årlig gasje «og løfte om kongens naade, naar han utførte sine forretninger paa en tilfredsstillende maade».[1] Han stod i denne stillingen i fire år og utførte 132 ”tildels vidtløftige saker”.[2] Den 19. oktober 1731 fikk han bestalling som borgermester i Kristiansand etter Mathias Schrøder. Da byen brant i 1734 led Sønderborg store økonomiske tap og hadde vanskelig for å klare seg med embetsinntektene. Han søkte lagmannsembetet som var blitt ledig ved Martin Rolf Balles død og fikk bestalling som lagmann 26. juli 1737.

Sønderborg hadde tittel av virkelig justisråd fra 27. april 1739.

FamilieRediger

Foreldrene hans var byfogd i Arendal Peder Pedersen Sønderborg og hans 2. hustru Sophia Catharina Mathiasdatter.

Sønderborg ble gift 14. juni 1726 i Røyken med Anne Adeler (f. 1696, uekte datter av Nicolai Adeler i Kragerø og Ingeborg Augustinusdatter).

Sønderborg hadde mange barn. En sønn, Ulrik Frederik Sønderborg, var en tid prokurator i Bergen og ble siden byskriver i Hobro.

BostedRediger

Sønderborg bygde nytt hus på Holmegård i 1739.[3]

ReferanserRediger

  1. ^ Finne-Grønn I 1932:217
  2. ^ s.st.
  3. ^ Eliassen, Finn-Einar (1995). Mandal bys historie. Mandal: Mandal kommune. s. 566.