Pedaltone

Pedaltoner er de aller dypeste tonene man kan spille på messingblåseinstrumenter. Navnet stammer fra de store orglene, der de største pipene med dype toner blir spilt med føttene (latin:pedes).

Tar man f.eks. en vanlig tenortrombone, er den stemt i B med grunntone B (store B). Ved å dra ut sliden kan man senke tonehøyden til E (store E). Men dette dreier seg om andre tone i naturtonerekka, eller andre harmoniske. Ved å slappe mer av i leppene kan man spille på grunntonen i naturtonerekka, eller første harmoniske. Dette gir trombonisten mulighet til å spille tonene fra B1 ned til E1, og disse tonene kalles da pedaltoner.

Pedaltonene brukes relativt sjelden; på trompet så godt som aldri. Det er dog nokså vanlig på tuba, og særlig på basstrombone.