Paulus’ første brev til tessalonikerne

Paulus' første brev til tessalonikerne, også kalt første tessalonikerbrev, er et av brevene som bærer apostelen Paulus’ navn, og er i den kanoniske rekkefølge den trettende boken i Det nye testamente. I norske bibelhenvisninger forkortes brevet etter bibelselskapets standard «1 Tess». Brevet regnes til de brev som med sikkerhet kan sies å være skrevet av Paulus.

Struktur og innhold rediger

Brevet kan deles inn på flere måter. Det vanlige er å ta utgangspunkt i brevets form (formal inndeling), en såkalt epistolarisk inndeling, som her synes åpenbar.

0. Preskript: Brevåpning (1,1)
1. Takksigelse: Takknemlighet for evangeliets rot (1,2-5 el. 1,2-10)
2. Korpus:
Paulus' indikativ: forholdet til tessalonikerne (2,1-3,13 el. 1,6-3,13)
Paulus' imperativ: instruksjoner og formaninger (4,1-5,22)
3. Postskript: Avslutningsformel (5,23-28)

Det er også mulig å dele brevet etter innhold, med utgangspunkt i de enkelte temakretser forfatteren behandler:[1]

0. Hilsen til menigheten i Tessalonika (1,1-10)
1. Paulus' oppførsel i Tessalonika (2,1-12)
2. Flere takksigelser over evangeliets rotfeste blant tessalonikerne (2,13-16)
3. Timoteus' oppdrag og Paulus' nåværende forhold til tessalonikerne (2,17-3,13)
4. Etiske formaninger og oppfordringer (4,1-12)
5. Instrukser vedrørende parousien (Jesu gjenkomst) (4,13-5,11)
6. Instrukser vedrørende menigheten (5,12-22)
7. Avsluttende velsignelse og hilsen (med et kyss, 5,23-28)

Forfatter rediger

Forfatteren av brevet er Paulus (jf. 1,1), og det er ingen grunn til å tro at brevet ikke er et ekte Paulus-brev (sammen med 1 Korinterbrev, 2 Korinterbrev, Galaterbrevet, Filipperbrevet, 1 Tessalonikerbrev og Filemonbrevet). Brevet nevner i preskriptet Paulus' medhjelpere Timoteus og Silvanus, men det er ingen tvil om at det er Paulus som er forfatteren.[2]

Datering og avfattelsessted rediger

Brevet er sannsynligvis skrevet i Korint i år 50 eller 51, i løpet av Paulus' andre misjonsreise. Mest sannsynlig noen måneder etter Paulus' første besøk i Makedonia. Brevet regnes som det eldste skrift av Paulus, og dermed det eldste kristne skrift vi har bevart.

Adressater og foranledning rediger

Det er rettet til menigheten i Tessalonika, hovedstaden i den romerske provinsen Makedonia.

Brevet er skrevet på bakgrunn av Paulus' første besøk i Tessalonika og grunnleggelsen av menigheten. Paulus hadde tilbrakt en del tid i byen (Apg 17,2 nevner minst tre sabbater) og brevet er skrevet for å oppmuntre de nyomvendte jøder og hedninger (jf. 1. Tess 1,9) i deres tro. Lidelsen, motstanden og problemene de opplever at Paulus har forlatt de, er hovedgrunnen til det første brevet fra Paulus' hånd. Det forklarer vekten, både på eskatologien og et rent liv i helliggjørelse (kap. 4).

Teologi rediger

Paulus vektlegger i brevet sin forståelse av Jesu død og oppstandelse som en virksom kraft. Dette viser seg gjennom hedningenes omvendelse: fra avgudene, til Israels Gud og så til Jesus Kristus (jf. 1,9f).

Referanser rediger

  1. ^ Brown, Raymond E. (1997). Introduction to the New Testament. Doubleday. s. 457. 
  2. ^ Hvalvik, Reidar og Terje Stordalen (1999). Den store fortellingen. Om Bibelens tilblivelse, innhold, bruk og betydning. Det norske bibelselskap. 

Litteratur rediger

  • Helge Fauskanger Det nye testamente - ny oversettelse tekstene slik de opprinnelig ble skrevet, 2015 [kritisk, kommentert utgave] Juritzen 2015 ISBN 9788282055949
  • Brown, Raymond E. An Introduction to the New Testament, (The Anchor Bible Reference Library), New York: Doubleday, 1997.
  • Gerhardson, Birger. En bok om nya testamentet. Kristianstad 1993
  • Hvalvik, Reidar og Terje Stordalen. Den store fortellingen. Om Bibelens tilblivelse, innhold, bruk og betydning. Oslo: Det norske bibelselskap, 1999

Se også rediger

Eksterne lenker rediger

  • Bibelen Oversettelsene av 2005 & 1978/85