Paucalis brukes for å referere til et fåtall av klart forskjellige ting[1], skjønt grensa for hvor "få" går, er svært uklar. I mange av språkene er det mellom to og sju, men det finnes også tilfeller der denne formen brukes for 20[2].

Nummerhierarki rediger

Grammatiske tall følger i utgangspunktet et nummerhiearki.

entall ← flertall ← dualis ← trialis og paucalis

Språket må ha entall for at det skal kunne ha flertall, og likeledes må det ha flertall for at det skal kunne ha dualis.[3]. Likevel finnes det noen svært få unntak fra dette[2].

Språk med paucalis rediger

Bayso rediger

I språket bayso refererer paucalis til et antall individer fra to til omkring seks. Paucalisformen finnes i substantivene, men ikke i pronomenene. Dette språket er også blant unntakene fra nummerhierarkiet ettersom det har paucalis, men ikke dualis [2].

Lihir rediger

Språket lihir har et system med fem forskjellige former, muligens disse: entall, dualis, trialis, paucalis og pluralis. Se pronomenene nedenfor:

Person Singularis Dualis Trialis Paucalis Pluralis
1. (eksklusiv) yo gel getol gehet ge
1. (inklusiv) - kito kitol kitahet giet
2. wa gol gotol gohet go
3. e dul dietol diehet die

Formen som det hersker uklarhet rundt, er trialis og hvorvidt det faktisk er snakk om en ekte trialis eller to paucaliser (da en "mindre" paucalis og en "større" paucalis) [4].

Referanser rediger

  1. ^ Corbett (2000), s. 22
  2. ^ a b c Corbett (2000), side 23
  3. ^ Corbett (2000), side 38
  4. ^ Corbett (2000), side 25

Bibliografi rediger