Pathet Lao-krigen

Pathet Lao-krigen (1950–1954) er navnet på konflikten mellom den franske kolonimakten i Laos og Pathet Lao, som var støttet av Viet Minh. Krigen kan ansees som en del av Den første Indokinesiske krig. Selv om Laos oppnådde uavhengighet i 1954 med resten av Indokina når Frankrike trakk seg ut, fortsatte konflikten helt frem til 1975, nå i form av en borgerkrig.