Pastourelle

Pastourelle er diktsjanger fra middelalderen. Gjennomgangsmotivet i pastourellene er en scene der ei gjeterjente blir oppvarta av en forfører – som oftest av høyere byrd. Scenen ender med et avslag, eventuelt en voldtekt, eller den får en lykkelig utgang.