Park- og tivolitilsynet

Park- og tivolitilsynet var en norsk statlig virksomhet som ble utøvd av det private selskapet Det Norske Veritas på oppdrag fra Statens bygningstekniske etat. Virksomheten bestod i:

  • å stille vilkår som er nødvendig for at fornøyelsesinnretninger skal tilfredsstille de sikkerhetsmessige krav, samt sørge for at norske krav er à jour med den tekniske utviklingen både nasjonalt og internasjonalt;
  • å bidra til å heve den generelle kompetanse, ansvarsfølelse og status hos driftspersonellet;
  • å følge opp gjennom besiktigelser hos og rapporter fra eierne at disse ivaretar sitt ansvar;
  • å innhente opplysninger om hendelser av betydning for sikkerheten og informere eierne om viktige sikkerhetsmessige forhold;
  • å videreutvikle Park- og tivolitilsynet slik at det alltid er kostnadseffektivt og tidsmessig i forhold til den generelle utvikling innenfor offentlig regulering av sikkerhet i Norge;
  • å være disponibel som fagkyndig konsulent i spørsmål vedrørende fornøyelsesinnretninger for BE og eiere av fornøyelsesinnretninger; og
  • å drive sin virksomhet slik at det ved siden av å ivareta myndighetenes og allmennhetens behov også oppleves som et verdifullt fagmiljø av berørte bransjer.

Park- og tivolitilsynet var organisert i Avdeling for myndighetsoppdrag i Det Norske Veritas Certification AS, sammen med blant annet Taubanetilsynet og en del andre mindre DNV-tjenester. Virksomheten var selvfinansierende, ved at eierne av fornøyelsesinnretninger dekket tilsynets utgifter. Oppgavene ble overført til Statens jernbanetilsyn fra 1. januar 2012.

Eksterne lenkerRediger