Pamela-prosjektet

Pamela-prosjektetPamela Project Process for Advanced Management of End of-Life-Aircraft er en virksomhet som er etablert av Airbus i Syd-Frankrike som har som mål å gjenvinne flydeler.

Prosjektets fremste mål er å ivareta miljøet. I stedet for å la eldre passasjerfly som er tatt ut av bruk ruste og gå til grunne i utkanten av flyplasser skal flyene bli demontert og alt gjenvinnes eller brukes på nytt.

Det er beregnet at mer enn 4 000, eller omtrent 200 passasjerfly årlig vil bli tatt ut av bruk mellom år 2004 og 2023 og at mellom 85 % og 95 % av komponentene lett kan gjenvinnes eller brukes på nytt.

Utstyr og produkter som elektroniske komponenter, og f.eks dekk, batterier, hydraulikkvæske vil bli gjenstand for en kontrollert gjenvinning og betryggende ført tilbake i systemet.

Eksterne lenkerRediger