PGA (golf)

interesseorganisasjon for profesjonelle golfspillere

PGA er innen golf en forkortelse for Professional Golfers' Association, et vanlig engelsk navn på interesseorganisasjoner for profesjonelle golfspillere. De fleste land med et profesjonelt golfmiljø har et interesseforbund for de profesjonelle spillerne, og betegnelsen PGA inngår ofte i navnet.

Det eldste PGA-forbundet er The Professional Golfers' Association, som ble stiftet i 1901 og som representerer profesjonelle golfspillere i Storbrtiannia og Irland. I USA er profesjonelle spillere representert av PGA of America, og i Norge av PGA of Norway.

Profesjonelle damespillere representeres i noen områder av et eget dameforbund, gjerne kalt Ladies Professional Golf Association (LPGA).

Hvert forbund tilbyr instruksjon og videreutdanning til sine medlemmer, arrangerer turneringer, støtter amatørgolf som gir arbeid til medlemmene og støtter juniorgolf som bidrar til rekruttering.

Mange forbund er delt i en divisjon for klubbproer, som arbeider som instruktører i golfklubber, og en divisjon for turneringsspillere, som tjener til livets opphold ved å delta i turneringer. I noen tilfeller er turneringsavdelingen skilt helt ut av forbundet og etablert som en selvstendig organisasjon. Eksempler på dette er PGA European Tour, som ble skilt ut av det britiske forbundet, og PGA TOUR, som arrangerer turneringer i USA.

´´ Golf: Hovedartikkel · Portal · Kategori