PEF-måler (fra engelsk Peak Expiratory Flow) måler den raskeste utånding man kan blåse ut med. PEF måles i liter/minutt og er en av verdiene som måles med spirometer under såkalt spirometri. Undersøkelsen anvendes ved diagnose og oppfølging av lungesykdommer så som astma, KOLS, cystisk fibrose mm.

Normalverdier for PEF korrigert for alder, høyde og kjønn.
En vanlig og billig PEF-måler. Se skalaen der en viser følger skalaen og blir stående ved maksimal strømningsverdi. Det hvite plastrøret på enden kan vaskes, eller det brukes papprør som tas nytt for hver ny pasient.

En PEF-måler er et enkelt rør med en enkel mekanisme som gir en avlesning med en indikator som blir stående tilsvarende en skala der det vises hvor stor lufthastigheten var ut igjennom røret da lufthastigheten var størst mulig. PEF-måleren er en enkel og rask måte til å følge utviklingen av en del sykdommer i luftveiene, spesielt astma.

Flere pasienter har egen PEF-måler hjemme for å følge hvordan forskjellige tiltak og medisiner påvirker sykdommen, og for å se om det vil være riktig å bruke øket medikamentmengde.

På legekontor vil en PEF-måler være en enkel og rask undersøkelse, som gir noe av den informasjonen som skaffes ved den noe mer omfattende spirometrien som gir langt flere verdier.

Prosedyre for PEF-måling Rediger

  • Sørg for at munnstykket er nyvasket, eller at det er satt en ny, ren pappsylinder på PEF-måleren som munnstykke.
  • Skyv viseren tilbake til 0.
  • Først trekkes pusten kraftig inn. Når det virker som en ikke får inn mer luft, er det viktig å prøve å trekke inn litt til.
  • Måleren settes så leppene tettes godt rundt hele munnstykket.
  • Blås plutselig og kraftig ut gjennom måleren og prøv å få så stor fart på lufta som mulig.
  • Avles skalaen, der viseren har blitt flyttet til.
  • Prøv prosedyren 2-3 ganger til (de senere verdiene kan bli litt bedre enn den første).