Oxbridge er et teleskopord som brukes for å referere samlet til University of Oxford og University of Cambridge, Storbritannias to ledende universiteter. Bakgrunnen er den statusen begge disse nyter både nasjonalt og internasjonalt, som gjør at de ofte sammenlignes.