Overløpsbasseng er et basseng som tar imot vann fra overflateavrenning, så det kan oppbevares og renses etterhvert som renseanlegg har kapasitet til å ta i mot.