Ouachita (elv)

Ouachita River er en elv i det sørlig-sentrale USA, og en sideelv til Red River, like før denne munner ut i Mississippi River 100 km nord for Baton Rouge. Elva er 974 km lang, med utspring i Ouachita Mountains i vestre Arkansas. Elven renner østover et stykke, og deretter sørover og etterhvert inn i Louisiana.

Kart som viser elveløpet til Ouachita River.

Elvas nedslagsfelt er 254 000 kvadrat-miles, hvorav 16 000 kvadrat-miles i Louisiana. Det tilsvarer totalt om lag 67 000 km².