En otolitt (fra gresk ørestein) er to små beinkrystaller som sitter på hver sin side av hodet til en fisk. Dette kalles labyrintens sacculus og utriculus. Her blir otolittene satt i bevegelse ved akselerasjon og deselerasjon av hodet, hvilket tillater spesialiserte sanseceller å registrere bevegelsen og balansen.

Øresteiner fra snabeluer