Oslo Litograf- og Kjemigrafforening

Oslo Litograf- og Kjemigrafforening - stiftet 1892 som Den Litografiske Forening.
Den Kjemigrafiske Forening ble stiftet i 1903 og oppløst igjen samme år. Stiftet på nytt i 1904. Slått sammen med Den Litografiske Forening i 1911. Den Kjemigrafiske Forening opprettet på nytt i 1919 som avdeling innen Norsk Litografisk Forbund.
De to foreningene ble slått sammen til Oslo Litograf- og Kjemigrafforening i 1967.