Oslo Byfornyelse

utbyggingsselskap

Oslo Byfornyelse AS var et utbyggingsselskap som gjennomførte større oppgraderinger av eldre bebyggelse i Oslo på 1980-tallet. Byfornyelsen ble hovedsakelig gjennomført på byens østkant.

Styret i Byfornyelsen i 1987. Blant andre Hanne Harlem, Martin Mæland (nr. 2 bak fra høyre), Olav Selvaag (foran i midten) og Sigurd Østen (til høyre foran).
Foto: Finn Thoresen / Oslo byarkiv

Oslo Byfornyelse ble opprettet i 1978, og organisert som et privat aksjeselskap der Oslo kommune var største eier. På denne måten kunne kommunen gjennomføre en politisk styrt byfornyelse. Det ble sørget for innlegging av vannklosetter, bygging av moderne bad og generell oppgradering av boligstandard. I noen tilfeller ble også mindre boliger slått sammen til større. Arbeidet ble drevet fram til 1991, før Oslo Byfornyelse AS ble avviklet i 1995.

Både før, under og etter Oslo Byfornyelse var det politisk strid om prosjektet. Først og fremst ble det kritisert fordi kostbare oppgraderinger førte til høye bokostnader, slik at mange måtte flytte fra sine hjem. Noen steder ble det også reist kritikk mot for dårlig kvalitet på arbeidet som var utført.

Byfornyelsens virksomhet falt sammen med større endringer i boligmarkedet, noe som i sum resulterte i store økonomiske problemer for mange beboere. Byfornyelsesofrene organiserte seg, og fremmet krav om sanering av gjeld. I 1994 gjorde Stortinget et vedtak som et stykke på vei imøtekom kravene. En del av fellesgjelden til de hardest rammede borettslagene ble slettet. Samtidig sørget Oslo kommune for en del midler til oppussing og vedlikehold der byfornyelsen var dårlig utført.

Se også rediger

Eksterne lenker rediger