Organisk arkitektur

Organisk arkitektur er et samlebegrep for en rekke arkitektoniske retninger som hovedsakelig har utviklet seg fra ca. 1900 og frem til idag.

Arkitekter som var med på å gi organisk arkitektur nye retninger var blant annet Antoni Gaudí (1852–1926); Rudolf Steiner (1961–1925); Frank Lloyd Wright (1867–1959); Friedensreich Hundertwasser (1928–2000) og Le Corbusier (1887–1965).

De tre vanligste måtene organisk arkitektur anvendes på er disse:

  1. Stilart definert ved utseende. Organisk forståes her i betydningen naturlig utseende.
  2. Arkitektonisk måte å organisere en helhet på. Organisk forstås her som en måte å gestalte en helhet på som gir plass til delelementers behov og utfoldelse.
  3. Organisk i betydningen grokrefter eller livsprinsipp. På en tidsakse opprettholdes livet gjennom metamorfose (formforvandling) i livssykler. I goetheanistisk arkitektur forstås metamorfose ikke kun på en tidsakse, men også i en romslig utstrekning som et helhetlig og transformativt formforløp.

Eksterne lenker Rediger