Stammen til et ord er den delen av ordformen som er felles for flere eller alle av ordformene i bøyningsparadigmet. Som regel er stammen det som er igjen av ordet dersom man tar bort bøyningsdelene. Man kan også si at ordstammen er den delen som er felles for alle bøyningsformene av et ord, og som uttrykker ordets grunnbetydning eller leksikalske betydning.