Åpne hovedmenyen

Ordinalnivå er det nest laveste av fire målenivåer. Variablenes verdier har ulike egenskaper som kan rangeres i forhold til hverandre på en skala, men den innbyrdes avstanden mellom hver verdi har ingen betydning.

Et eksempel er variabelen holdning til lønn. De tre verdiene nedenfor kan rangeres, men det er ikke mulig å si noe kvantitativt om avstanden mellom verdiene.

  1. Ønsker lavere lønn
  2. Ønsker uendret lønn
  3. Ønsker høyere lønn