Ordenen for mot (Bulgaria)

Ordenen for mot (bulgarsk: Орден «За храброст») er en bulgarsk orden innstiftet 1. januar 1880 av fyrst Aleksander I av Bulgaria til belønning av soldater som utmerket seg med modig innsats på slagmarken. Ordenen for mot var den første orden innstiftet etter at Bulgaria i 1878 ble et selvstyrt fyrstedømme. Grunnloven av 1879 forbød ordener, med unntak av en krigsutmerkelse for heltemot. Ordenen for mot ble innstiftet med bakgrunn i den russisk-tyrkiske krig (1877–1878), der Bulgaria vant selvstendighet fra Det osmanske rike.

Tegninger for ordenstegn for 1. klasse av ordenen for mot i henhold til loven av 2003

Ordenen for mot rangerte som den nest fremste i kongeriket Bulgarias ordensvesen, etter Sankt Kyrillos og Sankt Methodios' orden. Monarken var ordenens stormester. Etter at Bulgaria ble republikk, ble ordenen reformert. Den ble beholdt i Folkerepublikken Bulgaria og fikk i 1950 nye statutter. Den ble også bevart i Republikken Bulgaria etter overgang til demokrati og markedsøkonomi og ble igjen regulert ved lov i 2003.

Inndeling

rediger

Inndelingen av Ordenen for mot har variert.

I fyrste- og kongedømmets tid

rediger

Ordenen for mot fikk ved innstiftelsen fire klasser for offiserer, samt et utmerkelsestegn i tre klasser for underoffiserer og menige. I 1885 ble gradene for underoffiserer og menige utvidet til fire. Øverste trinn for offiserer ble i 1885 delt i to klasser. I 1915 ble også tredje og fjerde trinn delt i to. Ordenen for mot hadde deretter sju trinn:

 • Storkors
 • 1. klasse, 2. grad
 • 2. klasse
 • 3. klasse, 1. grad
 • 3. klasse, 2. grad
 • 4. klasse, 1. grad
 • 4. klasse, 2. grad

Soldatkorset hadde fire trinn:

 • 1. klasse
 • 2. klasse
 • 3. klasse
 • 4. klasse

Fra 1884 ble ordenen tildelt sivile for innsats i krig, da uten sverd.

I Folkerepublikken Bulgaria

rediger

I 1948 ble inndelingen av ordenen endret og det ble bestemt at den skulle ha fem trinn, uten at tildeling på dette grunnlag fant sted. Ordenen ble endelig regulert ved statutter fra 1950 da den fikk tre trinn uten omsyn til rang.:

 • 1. klasse
 • 2. klasse
 • 3. klasse

I Republikken Bulgaria

rediger

I 2003 ble Ordenen for mot nyordnet etter modell fra kongedømmets tid, likevel slik at inndelingen fra folkerepublikkens tid ble beholdt med tre trinn. Ordenen for mot har fra 2003 av tre trinn:

 • 1. klasse
 • 2. klasse
 • 3. klasse

Insignier

rediger

Ordenstegnene for Ordenen for mot har skiftet etter styreformen Bulgaria har hatt.

 
Ordenstegn for 2. klasse fra fyrste- og kongedømmets tid.

I fyrste- og kongedømmets tid

rediger

Ordenstegnet for Ordenen for mot hadde form som et malteserkors. Det var hvitemaljert for 1. til 3. klasse, rødemaljert for 4. klasse, og i gull eller sølv for soldatkorsene. Midtmedaljongen har den kronede løven fra Bulgarias riksvåpen omgitt av en bord med innskriften за «Храброст» (for mot) i en bue øverst og med stiliserte liljemotiver nederst. For 1. klasse er medaljongen i rød emalje med gullbord, for 2. og 3. klasse rød emalje med grønn bord, og for 4. klasse rød emalje med hvit bord. Løven er i gull. Grunnleggerens monogram pryder reversen. Monogrammet er omgitt av innskriften «Княз на България 1879» (fyrste av Bulgaria 1879). Ved tildeling til militært personell, er det korslagte sverd bak korset. Over korset finnes en krone, unntatt for 3. klasse, 1. grad og for 4. klasse, 1. grad, som er uten krone og ikke ble båret i bånd. Ordenstegnene for øvrige trinn er opphengt i bånd av forskjellig type.

Ordensstjernen er som ordenstegnet, men midtmedaljongen har en grønnemaljert bord med en rand av sølvperler.

Utmerkelsestegnene for underoffiserer og soldater er helt i metall. De har samme motiv som ordenstegnene, men er uten krone. Ordens- og utmerkelsestegn kan ha årstall som indikerer hvilken krig de er tildelt under.

Ordensbåndet er lyst blått, med sølvstriper nær kantene.

Ordensinsigniene ble i 1944 modifisert og kongelige symboler fjernet. Bulgaria ble i 1946 gjort til folkerepublikk og etter en tid ble Ordenen for mot reformert i tråd med den nye, rådende ideologi.

 
Ordenstegn for 2. klasse fra Folkerepublikken Bulgarias tid.

I Folkerepublikken Bulgaria

rediger

Ordenen for mot ble bestemt nyordnet i 1948 etter at folkerepublikken var etablert. Den fikk nye statutter i 1950. Ordenstegnet for Ordenen for mot ble nå bestående av en rødemaljert stjerne med en ukronet løve i gull i midten. Den røde stjernen var lagt på opprette, korslagte sverd omgitt av en laurbærkrans. Under stjernen står innskriften «за Храброст». For 1. klasse er ordenstegnet i gull, for 2. klasse i sølvfarget metall og for 3. klasse helt i gullfarget metall.

Ordensbåndet er i denne perioden helrødt.

I Republikken Bulgaria

rediger

I 2003 ble Ordenen for mot nyordnet etter modell fra kongedømmets tid, det vil si et malteserkors med midtmedaljong der den kronede bulgarske løve finnes omgitt av en bord med innskriften «за Храброст». Bak korset finnes korslagte sverd i de tilfeller tildeling skjer til militære. For sivile er insigniene uten sverd. Over korset er det en krone. For 1. klasse er korset i gull og hvitemaljert, for 2. klasse i sølv og rødemaljert og for 3. klasse i gult metall. Medaljongen på revers har nå striper i fargene i Bulgarias flagg og en bord med innskriften «Република България» (Republikken Bulgaria).

Ordensbåndet er nå lyst blått.

Tildeling

rediger

I fyrste- og kongedømmets tid

rediger

Storkors av Ordenen for mot var forbeholdt monarken, mens 1. klasse, 2. grad ble tildelt bulgarske og utenlandske kongelige og generaler. Ordenens forskjellige grader ble tildelt etter rang. Ordenen for mot er tildelt bulgarere så vel som allierte.

Stefan Stambolov, Sava Mutkurov og Georgi Zhivkov og ble tildelt 1. klasse, 2. grad etter å ha vært regenter. Ordenens 2. klasse ble tildelt for innsats i den serbisk-bulgarske krig i 1885, den første Balkankrigen 1912–13 og for innsats i første og andre verdenskrig. Soldatkorset ble tildelt mange tusen befal og menige. Tre soldater ble tildelt soldatkorset seks ganger hver. Under andre verdenskrig ble de to gradene av 4. klasse tildelt 1928 soldater og det ble tildelt flere tusen soldatkors.

Tildeling fant sted til 1950.

I Folkerepublikken Bulgaria

rediger

I folkerepublikkens tid (1946 til 1990) ble Ordenen for mot tildelt militære så vel som sivile for innsats i krig. I fredstid kunne ordenen tildeles for fremragende innsats for landets sikkerhet. Ordenen for mot kunne også tildeles personell fra Bulgarias allierte.

Tildeling fant sted til 1990, da 40 personer var tildelt denne varianten av ordenen for mot.

I Republikken Bulgaria

rediger

Siden 2003 tildeles Ordenen for mot for modig innsats for det bulgarske samfunn og staten. Tildeling av de forskjellige trinne skjer igjen på grunnlag av mottagerens rang, slik at 1. klasse tildeles generaler og admiraler, 2. klasse til øvrige offiserer og 3. klasse til befal og menige.

Kilder

rediger
 • «Bulgaria» i Guy Stair Sainty og Rafal Heydel-Mankoo: World Orders of Knighthood and Merit, første bind, Buckingham: Burke's Peerage & Gentry, 2006, s. 948–949. ISBN 0-9711966-7-2
 • «Ordre pour la Bravoure» i Honneur & Gloire. Les trésors de la collection Spada, Paris: Musée national de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie, 2008, s. 260. ISBN 2-901644-16-3
 • Petrov, Todor: Bulgarian Orders and Medals 1878–2005, Sofia: Voenno izdatelstvo, 2005, s. 75–93, 218–219 og 302–306. ISBN 954-509-317-X

Eksterne lenker

rediger
Autoritetsdata