Et ordbilde er det indre bildet, det vil si den mentale hørsels- eller synsforestillingen, som et ord skaper i leseren eller tilhørerens bevissthet.

Ordbilde kan i typografi og design også betegne det konkrete, visuelle bildet av et ord. I hvilken grad en tekst er lettlest avhenger blant annet av hvor forskjellige de visuelle ordbildene er. Ordbilder i minuskler er mer forskjellige enn ordbilder i versaler fordi minusklene har overlengde og underlengde mens versalene har samme høyde. En trent person leser ved å se og gjenkjenne ordbilder, mens utrente personer leser bokstav for bokstav.

Se ogsåRediger