Åpne hovedmenyen

Op cit (latinsk forkortelse for opus citatum, som betyr «det siterte verk») er et uttrykk som brukes i fotnoter for å henvise leseren til et tidligere referert verk. For å finne kilden som Op cit refererer til, må en se på tidligere fotnoter for å finne den aktuelle forfatteren.

EksempelRediger

  • 9. R. Millan, Art of latin grammar (Academic, New York, 1997), s. 23.
  • 10. G. Wiki, Blah and its uses (Blah Ltd., Old York, 2000), s. 12.
  • 11. Millan, op. cit., s. 148.

Referanse nummer 11 er til det samme verket som referanse nummer 9 (R. Millan, Art of latin grammar), selv om sidetallet er et annet.

Se ogsåRediger