Optisk tetthet

Optisk tetthet er et mål for hvor mye lysets forplantningshastighet «bremses» i et stoff, og følgelig også en bestemmelse av hvor mye lyset brytes når en lysstråle sendes inn i eller ut av stoffet.

Luft har lavere optisk tetthet enn glass, som igjen har lavere optisk tetthet enn diamant. Det vil si at diamant er det stoffet som bryter lyset mest, av de tre nevnte stoffene.

Se ogsåRediger