Optisk røykvarsler

Optisk røykvarsler er en røykvarsler som arbeider etter lysrefleksjonsprinsippet, og reagerer raskt på røyk med store partikler.

Store partikler utvikles under en ulmebrann, ikke minst ved brann i kabelisolering, kunststoff (PVC), olje, fett og oljeholdig støv. Dagens optiske røykvarslere er også i stand til å reagere raskt på svart røyk, som ved brann i for eksempel gummi. En optisk røykvarsler tar også åpen flammebrann.

Tradisjonelt har røykvarslere i norske hjem vært ioniske. Men de siste årene har det blitt mer vanlig med optiske og med kombinert optisk/ioniske varslere.

Dagens optiske detektorer har god følsomhet overfor alle normale branntyper.[1]

Norsk brannvernforening, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og If Skadeforsikring anbefaler optiske røykvarslere i norske hjem.[2]

Se ogsåRediger

ReferanserRediger