Meningsmåling

Spørreundersøkelse
(Omdirigert fra «Opinion»)

Meningsmåling er kartlegging av innbyggernes holdninger til politikk eller andre utvalgte tema.

Opinion betyr mening i betydningen formening, Ordet brukes ofte om «den rådende mening hos folket». Uttrykket stammer fra latin, men er trolig innført fra engelsk eller fransk.

I næringslivet er oppfatningen blant folk om ulike saker regnet som så viktig at man har egne ansatte til å kartlegge folks meninger og holdninger til et mangfold av temaer med sikte på hva som er salgbart og hvordan det bør presenteres for å slå an.

I politikken er det meningsmålinger hver måned som kartlegger både partiers relative «tyngde» og holdningene folk har til utvalgte temaer. Slike målinger kalles gjerne for Gallup(er), mens minst ett av firmaene som står for dem har opinion i firmanavnet.

Eksterne lenker

rediger