Opdal

tidligere kommune i Buskerud

Opdal er navn på en tidligere selvstendig kommune i Buskerud gjennom 31 år.

Opdal ble skilt ut som egen kommune fra Nore 1. januar 1901 og hadde da 1 429 innbyggere.

Ved kongelig resolusjon av 22. januar 1932 ble kommunens navn endret fra Opdal til Uvdal. Tidligere Opdal er i dag en del av Nore og Uvdal kommune.