Omforent memorandum

Omforent memorandum, på fransk kalt mémorandum d'entente og på engelsk memorandum of understanding (MoU), er en type avtale som gjenspeiler en felles forståelse. I folkeretten benytter noen stater betegnelsen omforent memorandum bare for dokumenter som ikke er folkerettslig bindende, i tilfeller der det vurderes som formålstjenlig med en skriftlig avtale, men der inngåelse av en folkerettslig bindende traktat anses som unødvendig.[1] Andre stater, inkludert Norge, vurderer innholdet i det enkelte omforente memorandum som grunnlag for om det anses folkerettslig bindende eller ikke.[2] I utvidet forstand benyttes betegnelsen også utenfor folkeretten og diplomatiet om avtaler andre parter inngår seg imellom.

ReferanserRediger

  1. ^ G. R. Berridge, Alan James og Lorna Lloyd: The Palgrave Macmillan Dictionary of Diplomacy, 3. utgave, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012, s. 240–241.
  2. ^ Folkerettslige avtaler. Om forhandling og inngåelse av folkerettslige avtaler. Utarbeidet av Utenriksdepartementets rettsavdeling, Utenriksdepartementet, 2014, s. 14–15.