Oligotypisk taxon

Oligotypisk taxon er, innenfor zoologisk taksonomi, et begrep som refererer til et taxon som har mer enn en undergruppe, på et lavere systematisk nivå, men kun et fåtall undergrupper.

Se ogsåRediger