Åpne hovedmenyen

Oktobristene (russisk: Октябристы), eller 17. oktoberforbundet (Союз 17 Октября), var et russisk liberalkonservativt parti under tsarenes siste år. Det ble opprettet i november 1905 og hadde som hovedpunkter på programmet å gjennomføre Oktobermanifestet (fra noen dager tidligere) og innføre konstitusjonelt monarki.

Oktobristene, som ble ledet av Aleksandr Gutsjkov, var de det nest største partiet i den tredje dumaen 1907-1912, nest etter De svarte hundre som de stod politisk nær. Samarbeidet mellomn Gutsjkov og statsminister Pjotr Stolypin gav en balanse som var unik for perioden och gav opphav til en viss stabilitet samt gjorde det mulig for den tredje dumaen å utrette mye konstruktivt arbeide.

De ble på grunn av sin korservative politikk støttet av landadel og forretningsfolk. Fra 1915 tilhørte de den progressive blokk i opposisjonen.

Ved valget til den fjerde dumaen (1912-1917) gikk partiet tilbake men beholdt ordførerposten, som ble bekledt av Mikhail Rodzianko.

Etter februarrevolusjonen i 1917 ble Gutsjkov med i den provisoriske regjering som krigsminister. Han gikk imidlertid av allerede i mai. Partiet ble forbudt etter oktoberrevolusjonen samme år.