Officialis

Officialisen var i katolsk tid en embetsmann hos biskopen som var rettskyndig. Han var medlem av domkapitlet og dommer i mindre eller enkle geistlige saker. Mer alvorlige saker ble behandlet av biskopen eller av domkapitlet.