Offentlighedsloven, formelt Lov om offentlighed i forvaltningen, er en dansk lov som regulerer adgangen til innsyn for personer som ikke er part i saken, herunder journalister. Loven trådte i kraft i sin nåværende form i januar 1987.

Loven omfatter dokumenter som alle deler av den offentlige forvaltning har utarbeidet. Man har dog ikke rett til innsyn i opplysninger om enkeltpersoners private og økonomiske forhold, med mindre man selv er omtalt i saken. Det kan også jf. lovens § 4 tredje ledd kreves at den som søker om innsyn er i stand til å identifisere den sak eller det dokument det ønskes innsyn i. Det betyr at journalister skal ha en viss forhåndskjennskap for å kunne søke om innsyn. Forvaltningens interne arbeidsdokumenter er heller ikke omfattet av loven.

Retten til innsyn omfatter ikke saker innenfor strafferettspleien, jvnfr. § 2 første ledd. Dessuten bør man være oppmerksom på unntakelsene i lovens §§ 12 og 13, som blant annet beskytter private virksomheters tekniske og økonomiske forhold (med henblikk på å forhindre at innsyn brukes til konkurransevridning), herutover beskyttes også rikets sikkerhet, økonomiske forhold og forholdet til andre land.

Eksterne lenker rediger