Oberst I var mellom ca. 1975 og 1997 den høyeste av de to oberst-gradene i Norge. Oberst I er nå erstattet av graden brigader. Den ble i motsetning til dagens brigader-grad symbolisert med fire stjerner mellom to striper. (Brigader symboliseres med en stjerne på gul- eller gullfarget bakgrunn).

Grad under:
Oberst II
(nå oberst)

Militære grader

Grad over:
Generalmajor

Autoritetsdata