Oberappellationsgericht

Den tidligere bygningen til Oberappellationsgericht for det mecklenburgiske storhertugdømmet i Rostock

Oberappellationsgericht var, i henhold til Deutsche Bundesakte av 8. juni 1815 for det tyske forbund, den høyeste domstolen og den høyeste ankeinstans innenfor forbundets medlemsstater eller gruppe av medlemsstater. Domstolen hadde sin opprinnelse i forskjellige lokale domstoler innenfor kurfyrstedømmene i det hellige romerske rike av den tyske nasjon. Etter at Riksjustislovene av 1877 ble vedtatt innenfor det tyske keiserrike, ble domstolen erstattet av Oberlandesgericht.