Oberappellationsgericht

Oberappellationsgericht var, i henhold til Deutsche Bundesakte av 8. juni 1815 for det tyske forbund, den høyeste domstolen og den høyeste ankeinstans innenfor forbundets medlemsstater eller gruppe av medlemsstater. Domstolen hadde sin opprinnelse i forskjellige lokale domstoler innenfor kurfyrstedømmene i det hellige romerske rike av den tyske nasjon. Etter at Riksjustislovene av 1877 ble vedtatt innenfor det tyske keiserrike, ble domstolen erstattet av Oberlandesgericht.

Den tidligere bygningen til Oberappellationsgericht for det mecklenburgiske storhertugdømmet i Rostock