Obedska bara

Obedska bara (serbisk: Обедска бара) er et stort myr- og skogområde som er en del av et naturreservat langs elva Sava i Serbia, om lag 40 km vest for Beograd.

Obedska Pond

Området inneholder en kroksjø, restene etter en gammel sving i Sava, som i dag ligger litt lenger sør. I området finnes over 30 forskjellige vann-, myr-, skog- og eng-biocønoser. Av dyreliv finner en 220 fuglearter, 50 forskjellige arter av pattedyr, 13 amfibier, 11 reptiler og 16 fiskearter. En finner også over 500 plantearter. Området er et av de rikeste og best bevarte naturområdene på Den pannoniske slette.

Obedska bara er et av de eldste naturreservatene i verden og de første vernetiltakene ble innført i 1874, da herskerne av Habsburgmonarkiet bevarte det som et jaktområde for seg selv. Området har vært et Ramsarsted siden 1977 og er på listen til UNESCO over de viktigste våtmarksområdene i verden.

Eksterne lenkerRediger