O. Væring

norsk bildebyrå

O. Væring, også kjent som O. Væring Eftf. AS eller Fotoarkiv O. Væring, er et norsk bildebyrå med hovedkontor i Oslo som ble etablert i 1863. Firmaets historie spenner over to århundreskifter. De eldste fotografiene i arkivet stammer fra rundt 1880-årene, og bedriften er som sådan en levende del av norsk fotohistorie, og etablert som et begrep i norsk kunstliv. Arkivet inneholder over 200.000 fotografier, hvorav mellom 40.000 og 50.000 enkeltmotiver fra norsk kunst; i tillegg til portretter, historiske motiver og arkitekturfotografier. Fotografiene omfatter 40.000 digitale filer, fargepositiver og negativer, fotografiske plater og sort/hvitt negativ bladfilm.

Historie

rediger

Olaf Martin Peder Væring etablerte firmaet i 1863. Fra slutten av 1860-årene til begynnelsen av 1880-årene virket han i Sarpsborg, deretter igjen i Kristiania, der han hadde flere forskjellige atelierer. Han spesialiserte seg på kunstfotografering, fotograferte Gokstadskipet for Universitetets Oldsaksamling og drev kunstforlag.

Som ett av de første i landet utviklet firmaet gjennom sine kunstinteresserte fotografer en kompetanse i å avfotografere kunstverk. De samme fotografene innså at ettertiden kunne ha glede av deres arbeid. Denne kulturelle bevisstheten førte derfor til at de samlet og tok vare på hva de mente var av historisk verdi.

Ved Olaf Værings død i 1906 arvet datteren Ragnhild firmaet, men hennes nevø Ragnvald Væring hadde allerede overtatt ledelsen, og ble hennes medarbeider. Da Ragnhild giftet seg med Karl Teigen i 1907 gikk hun ut av firmaet og Karl kom inn i hennes sted. Karl drev firmaet sammen med Ragnvald til 1936 da han gikk ut som resultat av dårlig samarbeid, og selv startet Teigens Fotoatelier. Ragnvald Væring la grunnlaget for firmaets linje med personlig kjennskap til - og kontakt med - kunstnere, samlere og forleggere, som på sin måte gjorde fotograf Væring til en bidragsyter til norsk kunsts utbredelse og fremme.

Etter først å ha vært lærling og deretter medarbeider siden 1947 overtok fotografen Per Petersson i 1959 firmaet O. Væring etter Ragnvald Væring. Per Petersson fortsatte arbeidet med å avfotografere norske billedkunstneres produksjon og står for store deler av arkivets avfotograferinger i farger. Per Henrik Petersson, sønn av Per Petersson gikk inn i firmaet O. Væring i 1994 og fortsatte arbeidet med å avfotografere kunstverk frem til 2000.

Firmaet drives i dag (2019) av Ingrid Elisabeth Petersson Nørstenæs, datter av fotograf Per Petersson.

Eksterne lenker

rediger