Nye Takter

norsk avis

Nye Takter var en norsk musikkavis som kom med sitt første nummer i 1977. Det solgte i hele 9 000 eksemplarer. Thorkil Lindskog var redaktør. Fra 1978, da avisen begynte å komme ut månedlig, var Gerd Johansen redaktør. I motsetning til konkurrenten Puls, som i stor grad tok for seg amerikansk musikk, vendte Nye Takter seg først og fremst mot norsk og europeisk musikk.

Selv om Nye Takter i stor grad ble drevet på dugnad var økonomien svært svak. Dette gjorde at avisen i 1983 inngikk en avtale med Arbeiderbladet om distribusjon gjennom sistnevnte. Avisen ble samtidig tynnere, men kom nå ut hver 14. dag. Fra 1985 ble det et ukebilag, samtidig som det ikke lenger ble mulig å kjøpe Nye Takter for seg selv. Denne ordningen ble opprettholdt til Nye Takter i 1988 også ble underlagt Arbeiderbladet redaksjonelt og gjort til en del av avisa. Nye Takter er, den dag i dag, navnet på Dagsavisens musikksider.

Mens det kom 61 utgaver av Nye Takter før samarbeidet med Arbeiderbladet ble inngått, kom Nye Takter som bilag til Arbeiderbladet 228 ganger før det ble en del av selve avisen.

Blant personene som har vært innom Nye Takter, kan nevnes Geir Rakvaag, Knut Nærum, Christopher Nielsen, Odd Arvid Strømstad, Arnfinn Christensen, Helge Krabye, Jostein Pedersen, Torgrim Eggen, Kjetil Rolness, Arne Berg, Willy B., Espen A. Hansen, Anders Giæver, Tone Sutterud, Arne Svingen, Denis Decay, Fin Serck-Hanssen og Asbjørn Bakke.

Eksterne lenker rediger