Numerisk aperture

(Omdirigert fra Numerisk Aperture)

Numerisk aperture (NA) er et begrep brukt i fiberoptisk kommunikasjon. Begrepet beskriver det vinkelområdet lyset kan være i, for å kunne bli ledet gjennom en fiber.

Numerisk Aperture

Hvor er brytningsindeksen til mediet utenfor fiberen (oftest luft).

Siden det er forskjellen melleom kjernen og kappen som bestemmer denne vinkelen kan vi utlede NA også som følger:

Hvor er brytningsindeksen til kjernen (Core) og er brytningsindeksen til kappen (Cladding) (se fiberoptikk).

En typisk verdi på i en Single-modus fiber er ca. 6°.