Norske Alliance

Norske Alliance var et norsk skadeforsikringsselskap. Det ble opprettet som selskap i konsernet Norske Lloyd i 1911, og hadde kontorer i Oslo, Bergen og Trondheim. Fra 1919 inntok selskapet en mer uavhengig stilling. Norske Alliance var i begynnelsen et sjøforsikringsselskap, men utvidet etterhvert virksomheten til å omfatte både brann-, ansvar- og bilforsikring. I 1969 opprettet Norske Alliance og Sigyn et felles holdingselskap, A/S Sirius. I 1971 ble Sirius avløst av Nordengruppen A/S, og forsikringsvirksomheten ble samordnet. Nordengruppen gikk senere inn i konsernet Storebrand i 1982.