Norsk referansegrammatikk

Norsk referansegrammatikk (NRG) er en grammatikk over norsk språk som kom ut i 1997, skrevet av Jan Terje Faarlund, Svein Lie og Kjell Ivar Vannebo.

NRG ble skrevet samtidig med tilsvarende prosjekt for svensk, dansk og finsk. NRG er på 1223 sider, og selv om den er langt mindre enn de andre nordiske referansegrammatikkene, er den i praksis det sentrale referanseverket for norsk grammatikk. Ingen andre grammatikkverk over norsk er like omfattende som NRG. NRG ble utgitt av Universitetsforlaget.

KapitlerRediger

 1. Grammatiske grunnbegreper
 2. Orddanning
 3. Substantivfraser
 4. Pronomen
 5. Adjektivfraser
 6. Preposisjonsfraser
 7. Verbfraser
 8. Setningsledd og setningsstruktur
 9. Leddstilling
 10. Hovudsetningar og andre ytringar
 11. Leddsetningar
 12. Koordinering
 13. Binding

LitteraturRediger

 • Jan Terje Faarlund, Svein Lie, Kjell Ivar Vannebo Norsk referansegrammatikk Universitetsforlaget 1997 ISBN 82-00-22569-0
Om Norsk referansegrammatikk
 • Akselberg, Gunnstein et al. 1999: Norsk referansegrammatikk. Nordica Bergensia ; 21 - 1999 Nordisk institutt, Universitetet i Bergen, [1999].
 • Bjørnevik, Åge 2000: Å skildra ei norm : ein vitskapsretorisk refleksjon rundt Norsk referansegrammatikk. Oslo.
 • Hellebø, Leiv 2003: Studiar i bokmålsnaturen : via Bokmålsordboka, Norsk referansegrammatikk og HPSG. Oslo
 • Platzack, Christer 1999: I Maal og Minne: [1][død lenke]