Norsk magasin for lægevidenskaben

Norsk magasin for lægevidenskaben (Norsk Magazin for Lægevidenskaben) var et norsk fagtidsskrift for medisin som utkom i årene 18401938.

Tidsskriftet ble stiftet i 1840 av Lægeforeningen i Christiania. Det var det andre medisinske fagtidsskriftet i Norge, etter Eyr, som utkom i årene 18261837, og eksisterte helt frem til 1938, da det gikk opp i Nordisk Medicin.